Klarahallen, Strömbadet & Riddarholmskanalen

Tillsammans med Stockholmsmoderaterna har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för hur området runt Centralstationen, Klara sjö, Centralbron och Riddarholmskanalen kan omvandlas när biltrafiken som i dag går över centralbron istället leds om genom en tunnel. Förslaget innehåller bland annat en ny överbyggnad av tågspåren i anslutning till dagens centralstation, en saluhall under tågspåren, ett offentligt bad vid strömmen och en ny kanal mellan Riddarholmen och Gamla stan.

Kommun Stockholm
Plats Centralbron
Kund Stockholmsmoderaterna
Typ Stadsplanevision
År 2017
Att leda om i princip alla bilvägar i området runt Centralbron, Centralstationen och Klara sjö frigör enorma ytor. Förslaget läker ett stort sår efter bilboomens verkningar på en av Stockholms vackraste platser.

Förslaget sträcker sig från Klara sjö och Vasagatan i norr till Riddarholmen och Gamla stans södra strand mot Riddarfjärden. Den största förändringen är att vi avlägsnar i princip alla bilvägar i området runt Centralbron, Centralstationen, Klara sjö och längs med Riddarholmskanalen.

När vägarna avlägsnas frigörs en mycketstor yta som ger oss möjlighet att skapa en helt ny stadsmiljö och läka ett stort sår i stadsbilden efter bilboomens verkningar på en av Stockholms vackraste platser.

I korthet ger förslaget följande förändringar rent ytmässigt:

  • 57 000 kvadratmeter handel, saluhall, kontor och hotell längs med Vasagatan, under spårområdet och längs med Klara sjö.

  • 10 000 kvadratmeter bostäder längs med Klara sjö.

  • 14 000 kvadratmeter bilväg omvandlas till publik plats i området på och runt Tegelbacken.

  • Förslaget tillför 3 800 kvadratmeter park- och vistelseytor längs med hela förslagets sträckning från Centralstationen till Riddarfjärden.

  • Genom att öppna upp en ny kanal mellan Riddarholmen och Gamla stan mot Riddarfjärden tillskapas 8 100 kvadratmeter nytt vattenrum.

Platsen i dag

Området runt Centralbron, Centralstationen, Klara sjö och Riddarholmskanalen präglas i dag helt av en stor biltrafikapparat.

Klarahallen

Stockholms Centralstation är redan i dag en fantastisk byggnad med sin biljett- och vänthall. Men spårområdet känns styvmoderligt hanterat. En nya överbyggnad av spårområdet ger en vacker komplettering av den befintliga stationsbyggnaden. Klarahallen blir samtidigt en hyllning till tåget som ett av våra viktigaste transportslag, både historiskt och i framtiden.

Till formen blir överbyggnaden av språkområdet en formstark, lätt och reslig inglasad träkonstruktion. En uppvisning i modern trähantverkskonst som också öppnar upp mot och ramar in en av Stockholms vackraste vyer mot Riddarholmen och Södermalm i söder.

Under spårområdet ges plats åt en saluhall på en 6 300 kvadratmeter stor yta. Platsen är väl lämpad för en saluhall av mer klassiskt snitt med mataffärer och restauranger, inte minst med tanke på kopplingen till den vackra omgivande miljön.

Saluhallen får entréer från perrongerna via trapporna ner till gången som leder under tågspåren till dagens stationsbyggnad. Hela saluhallen fasaden, ut mot dagens Tegelbacken och Centralbrons förlängning längs med Klara sjö, får valv med uppglasade entréer ut mot vad vi kallat Klaratorget och Båttorget med fri sikt mot omgivande vatten.

Spåröverbyggnaden blir en formstark, lätt och reslig inglasad träkonstruktion som ramar in en av Stockholms allra vackraste vyer.

Riddarholmskanalen

Dagens Riddarholmskanal är en återvändsgränd som rinner in från Strömmen i sydvästlig riktning mellan Riddarholmen och Gamla stan. Med vårt förslag förlängs den för att skapa en kanal som löper hela vägen till Riddarfjärden i sydöst. Kopplingarna mellan de två öarna och till Södermalm förstärks med tre nya broar, varav en kopplas mot tunnelbanebron mot Södermalm.

När biltrafiken leds om kan Riddarholmskanalen förlängas och omvandlas till en stillsam storstadsoas. Genom förlängningen av kanalen öppnar vi upp 8 100 kvadratmeter nytt vattenrum och skapar 3 800 kvadratmeter park- och vistelseytor längs med hela sträckningen från Centralstationen till Riddarfjärden.

Busstrafiken leds på en smalare vägsträckning på kanalens östra sida och på kanalens västra sida skapas ett helt nytt cykelstråk som kopplas mot Söder Mälarstrand via tunnelbanebron i söder och med en helt ny cykelbro mot Vasagatan i norr.

När biltrafiken leds om kan Riddarholmskanalen förlängas och omvandlas till en stillsam storstadsoas.

Riddarholmskanalen - i dag och i morgon