Jaktvarvet

På tomten till vad som i dag är ett båtvarv har Utopia Arkitekter på uppdrag av Genova Property Group utvecklat ett förslag för en ”stadsdel i miniatyr”. Förslaget innehåller sammanlagt tolv trähus i varierande form och höjd. Både stadsplanen och byggnadernas stil för tankarna till skärgårdens äldre fiskelägen där mindre, tätt placerade hus stående träpanel, lekfull fönstersättning och smala, bilfria och slingrande gator skapar en modern tolkning av det traditionella skärgårdssamhället med ett brokigt och charmigt myller av takprofiler och varierade färgnyanser.

Kommun Nacka
Plats Saltsjöbaden
Kund Genova Property Group
Typ Bostäder
År 2017
Vy från hamnen.

Området kommer att baseras på två olika hustyper i olika storlek och nyanser som roteras för att skapa variation. Lösningen ger samtidigt förutsättningar för ett rationellt och kostnadseffektivt byggande. Husen är tillverkade helt i trä vilket bidrar till ett bra inomhusklimat framför och en kraftig minskad klimatpåverkan jämfört med byggande i betong. Projektet är pre-certifierat till det internationella miljöcertifieringssystemet Leeds näst högst nivå, Guld.

Platsen i dag

Det gamla jaktvarvet ska omdanas till ett strandnära bostadsområde.

Idag består platsen av ett båtvarv som ligger inne i en skyddad vik där klippan i nordost ger ett naturligt skydd mot den hårda nordostvinden vilket bidrar till ett behagligare utomhusklimat i hela området. Jaktvarvet kopplas samman med övriga Stockholm genom Saltsjöbanan och Saltsjöbadens station som ligger knappt en kilometer norr om det nya bostadsområdet.

Det nygamla fiskeläget

Vy mot hamnen och havet.

En ny publik väg löper genom det nya området ner mot stranden där den mynnar ut mot en plats omgiven av gästhamnen som öppnar upp sig mot skärgården. Trappor och uteplatser bjuder in till utevistelse och här finns också plats för en restaurang som blir en mötesplats för så väl boende som båtgäster och andra besökare.

Området blir bilfritt. All parkering är förlagd till parkeringsgarage i två våningar under bostadshusen med plats för 110 bilar med infarter från områdets utkant. Mellan byggnaderna skapas naturliga platser för mindre torg och platser med generös grönska som ger en intim och hemtrevlig atmosfär i området.

Lägenheterna varierar i storlek från två till fem rum och kök vilket bidrar till en naturlig blandning av boende i olika ålder och livssituationer, från ensamhushåll till större familjer. Området får flerbostadshus som varierar i höjd mellan tre till fem våningar och har ett modernt uttryck både interiört och exteriört med väl tilltagna takfönster och större glaspartier som öppnar upp sig mot hamnen. Varje lägenhet får minst en infälld balkong som ger naturligt skydd mot väder och vind och som skapar en privat uteplats med utsikt över skärgården.

Typplaner

Typplaner för husen i området.