Kopparhusen

Kopparhusen är ett projekt som Utopia Arkitekter drev på uppdrag av Klövern, numera ett dotterbolag till Corem och Hyresbostäder. Projektet är ett helt nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och kaféer på totalt cirka 15 000 kvadratmeter byggrätt i centrala Norrköping. Kopparhusen stod klara klara för inflyttning våren 2020.

Kommun Norrköping
Plats Norrköping
Kund Klövern och Hyresbostäder
Typ Kontor & bostäder
År 2020
Kopparhusens lekfulla tak blir ett samtida komplement till industrilandskapets karakteristiska stadssiluett med dess höga torn och skorstenar.

Vision

Kopparhusen ligger i den centrala del av Norrköping som kallas industrilandskapet. Stadsbilden domineras här av industribyggnader uppförda mellan 1850-1920 vars fasader har varma färgtoner, i gult till rött. Området är klassat som riksintresse.

Den övergripande målsättningen för projektet har varit att skapa en tät och hållbar stadsbebyggelse med blandad användning och tydlig identitet. Kopparhusen bidrar också till en mer sammanhängande stadskärna och en tydlig länk mellan den omgivande stadsdelen, Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park.

Kopparhusens yttre fasader i lackad plåt utförs i ett mönster med koppling till den textil som en gång producerades i områdets fabriker.

Vårt koncept

Kopparhusen blir ett vackert, modernt och stadsmässigt uttryck som särskiljer sig från omgivningen men ändå inrättar sig följsamt i stadsbilden. Kopparhusen är ett kvarter med varierade former och höjder och högkvalitativa material som bildar en självklar del av det gamla industrilandskapet. Blandningen av kontor, student- och forskarbostäder, restauranger och kaféer ger en stark stadskänsla med platser för arbete, möten och umgänge – en attraktiv mötesplats för innovation, kreativitet och tillväxt.

Gestaltningsprinciper

Illustration av hur vi arbetat med taklandskapets olika höjder - från detaljplanens takfothöjder till Kopparhusens varierade höjder och former.

Taklandskapet
Ett lekfullt taklandskap bidrar till Norrköpings karakteristiska stadssiluett med dess höga torn och skorstenar som många av industrilandskapets kvarter stoltserar med. Vi har arbetat med att skapa ett varierat taklandskap för Kopparhusen som kompletterar och stärker stadens befintliga karaktär. Dess former och varierande höjder bidrar även till att binda samman kvarteret till en uttrycksfull helhet.

Respekt och fantasi
Industrilandskapets arkitektur präglas av varierande fasaddetaljer. Genom olika fönsterstorlekar och fönsterplaceringar får husen olika och särpräglade uttryck. Fasaderna har ofta livförskjutningar som både ramar in, skapar en vertikalitet och levandegör genom sitt skuggspel. Genom att använda utvalda strukturer i omkringliggande hus och arbeta in dessa på ett fantasifullt sätt i Kopparhusens fasader visas respekt mot omgivningen samtidigt som det skapar en egen tolkning av ett modernt kvarter i en historisk miljö.

Utsida och insida
Genom att arbeta med endast ett material på kvarterets utsida binds dess uttryck samman i den stora skalan. De yttre fasaderna i lackad plåt koppar ges ett mönster med koppling till den textil som en gång producerades i stadens fabriker. Kvarterets insida utförs i tegel. Materialet visar sig i passagerna mellan det yttre och det inre vilket skapar en naturlig övergång mellan det snabba tempot på gatorna och den lugna gården. På insidan har vi arbetat med en mer lekfull fönsterplacering och med fler fönstertyper.

Vy in mot gården från Sankt Persgatan.