Tre vita villor i Sköndal

Hittills har vi på Utopia fått mest uppmärksamhet för våra flerbostadshus i centrala lägen i Stockholm. Nu presenterar vi kontorets första villor. Vi har ritat tre vita betonghus som är tänkta att ligga längs Bagargränd i Sköndal i södra Stockholm. Funktionella hus som erbjuder ett kvalitativt och bekvämt boende men som inte gör avkall på vare sig formmässig lekfullhet eller estetik. Husen är framtagna i samarbete med Rydbergs Bygg AB och en ansökan om direktmarkanvisning är inlämnad till Stockholms stad.

Kommun Sköndal
Plats Bagargränd
Kund Rydbergs Bygg AB
Typ Bostäder
År 2012
De tre vita villorna ger karaktär åt Bagargränd.

Det finns ett stort utrymme för en ökad arkitektonisk mångfald när det gäller villor i Stockholmsområdet. Konstigt nog blir det nästan alltid standardlösningar oavsett hur omgivningen ser ut. Vi vände oss därför till Utopia Arkitekter för att få något utöver det vanliga.
— Inge Tallberg på Rydbergs Bygg AB.

De tre villorna är placerade på en tomt som idag består av en gräsyta. Husen är identiska men vridna åt olika håll för att skapa variation och ge bästa förutsättningar för privata uteplatser och minimal insyn. Husen erbjuder ett kompakt boende staplat på höjden i tre plan. Öppningar och visuell kontakt mellan våningsplanen ger en känsla av rymd och generositet, vilket ytterligare förstärks av väl tilltagna glaspartier mot uteplatserna.

Platsen idag

Bagargränd i Sköndal.

Den förslagna tomten ligger längs Bagargränd i ett villaområde med varierad bebyggelse från i huvudsak 50- och 60-tal. Många av områdets villor är komplexa i sina former med pulpettak och flera olika byggnadsvolymer. Låga murar och gult tegel är vanligt förekommande.

Bagargränd är en lugn återvändsgata och tomten utgörs idag av en plan gräsyta som avslutas med en rad stora träd. I öster ansluter ett grönområde med skog och berg. Strax söder om tomten ligger Drevviken med bad och båtplatser.

Situationsplan

Stor vikt har lagts vid att bevara träden öster om tomten.

Stor omsorg har lagts vid att placera och utforma husen så att träden bevaras och att gångstigen inte upplevs som privatiserad. Mot öster hålls därför hushöjden nere för att inte påverka de stora trädkronorna och se till att gångstigen förblir allmän och tillgänglig för alla. Huset är också mer slutet åt detta håll och inga fönster vätter direkt mot öster. Istället riktar sig villorna åt andra hållet, det vill säga mot sin trädgård och mot gatan.

Bagargränd ligger i ett villaområde med varierad bebyggelse från 50- och 60-talet där många hus är komplexa i sina former med olika taktyper, något som vi har plockat upp i gestaltningen av husen. Villorna har ett tydligt funkisarv både invändigt och utvändigt men den huvudsakliga inspirationen kommer från olika taktyper. Beroende på betraktningsvinkel så kan man se spår av sadeltak, pulpettak, mansardtak, valmat sadeltak och pyramidtak i husen.

Sektion

Husens brant sluttande tak och skulpturalt fasade ytterväggar ger husen ett unikt uttryck.

Sektion Husens grundidé är ett kompakt boende som är staplat på höjden, men som genom öppningar och visuell kontakt mellan våningsplanen skapar en känsla av rymd och generositet. Halvplansförskjutningar utnyttjas för att skapa spännande variation i rumshöjder mellan villans olika funktioner. De bidrar också till att husen får en oväntad exteriör form då byggnadernas höjd varieras från 1 1/2 våning till 3 våningar. Husen är höga mot gatan och sjunker undan rejält mot öster för att inte inkräkta på trädridån och gångstigen.

Fasad Husens brant sluttande tak och skulpturalt fasade ytterväggar är formmässigt viktiga. Det bidrar stark till det varierade uttryck vi söker i denna gatumiljö med uppbrutna volymer och pulpettak i olika riktningar. Fasaderna och fönstersättningen är utformade för att vända husen mot trädgården och västerläget. Alla husen har stora skjutbara glaspartier mot uteplatserna. För att undvika en upplevd privatisering av det allmänna grönområdet med gångstigen i öster har de tre villorna enbart takfönster åt detta håll.