Tyresö

Tyresö kommun har utlyst en markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus eller radhus inom Strandudden vid Erstaviken. Veidekke Bostad anlitade Utopia Arkitekter för att ta fram ett tävlingsförslag.

Kommun Tyresö
Plats Strandudden
Kund Veidekke Bostad
Typ Bostäder
År 2010

Situationsplan

Området och bostäderna är tydligt inspirerad av skärgårdens karaktäristiska gyttriga och täta bebyggelse. Totalt innehåller förslaget 15 bostäder.

Bebyggelsen på Strandudden består av skärgårdsradhus med tre bostäder i varje grupp. Grupperna anspelar på karaktäristiska skärgårdskluster vilket skapar skyddade entrégårdar och bostäder med maximal kontakt med vattnet och utsikt åt alla fyra väderstreck. En allmän väg leder ner till en bad- och utsiktsbrygga och ett antal båtplatser. Vi har strävat efter att Strandudden skall förbli så tillgänglig som möjligt för såväl boende som besökare. I förslaget bevaras kullen i fonden av Varvsvägen och bergshällarna i områdets nordöstra del förblir allmänna.

Vy från vattnet

Skärgårdsradhuset tar på ett förtjänstfullt sätt hänsyn till platsens förutsättningar. Husens gavlar och långsidor om vart annat ger en levande och varierad karaktär. (3d illustration:3dHouse)

Skärgårdsradhuset Skärgårdsradhusen är ett resultat av plastens förutsättningar och vår målgrupps behov. Till skillnad från den klassiska radhuslängan är bostadsenheterna i skärgårdsradhuset vridna och förskjutna vilket medför att känslan av bo i ett eget hus, trots att det är sammanbyggt med andra, maximeras.

Till Strandudden flyttar främst barnfamiljer och par som lockas av platsens karaktär och dess närhet till vattnet. Vi tror att utformningen av dess hus bör leva upp till drömmen om ”det egna huset vid vattnet”, samtidigt som man lyfter fram fördelarna med nyproduktion med allt vad det innebär av mindre reparationsarbete och smarta lösningar för moderna människors behov.

Strandudden