Söderkåkar

På uppdrag av Folkhem har Utopia Arkitekter AB tagit fram ett nytt bostadsförslag på Södermalm. Vi har valt att kalla vårt förslag för Söderkåkar. Målsättningen har varit att ta fram ett förslag som anspelar på Södermalms träbyggnadstradition, utan att bli tillbakablickande eller nostalgiskt. Våra Söderkåkar är istället moderna, hållbara och spännande massiva trähus där arkitekturen kompletterar befintlig bebyggelse.

Kommun Stockholm
Plats Tengdahlsgatan, Södermalm
Kund Folkhem
Typ Bostäder
År 2012
Utopias Söderkåkar i korsningen Tengdahlsgatan/Barnängsgatan.

Situationsplan

Området idag, skala 1:1000

I vårt förslag placeras tre byggnader på platsen. Detta ger oss flera fördelar. Dels skapas en balans till de relativt stora byggnaderna runt omkring. Dels kan varje byggnad utformas individuellt vilket ger mer variation på platsen. De tre bostadskropparna ger området en luftig karaktär och ger plats för två soliga bostadsgårdar. I en av byggnaderna kan med fördel en förskola placeras.I enlighet med Stockholm stads önskemål har vi skapat bostadshus med stor vikt på den arkitektoniska utformningen. Förslaget är välavvägt och platsanpassat. Byggnadskropparnas tre olika höjder trappas ner mot parken. I korsningen Tengdahlsgatan och Barnängsgatan tar vi fasta på kringliggande fasadliv och hörn. I bottenvåningarna går det att inrymma kommersiella lokaler, cykelförråd och andra gemensamma utrymmen.

Elevation

Vi har inspirerats av de gamla trähusen på Söders höjder men gett husen ett nytt modernt formspråk.

Söderkåkarna har fasader målande i Falu Rödfärg och sockelvåningar i sten. Taken är av plåt och sedum och är vinklade för att möjliggöra för solpaneler. Byggnaderna är ”skevade” och vridna för att ge dem en varierad och egen identitet. Hushöjderna trappas ner och ger byggnaden mot parken en nättare karaktär samtidigt som den högre byggnaden i hörnet Tengdahlsgatan/Barnägnsgatan skapar en mer stadsmässig känsla i korsningen. Byggnaderna inrymmer även ett antal burspråk och balkonger vilket skapar högre boendekvalitet genom mer varierade planlösningar och bättre ljusförhållanden. Husets bottenvåning består av kommersiella lokaler med öppna glaspartier mot gatan.

Lägenheterna

Förslaget rymmer cirka 50 lägenheter.

Söderkåkarna innehåller olika lägenhetstyper från 3 rok till 5 rok. Det gör att bostadshusen passar boende i olika åldrar, livssituation och med olika behov. Lägenheter uppfyller krav på god tillgänglighet och hög boendekvalitet. Samtliga lägenheter har både burspråk och balkong. Alla tre husens gavellägenheterna får utsikt i tre väderstreck. De översta våningarna i hörnhuset får dessutom utsikt mot vattnet. Totalt omfattar förslaget ca 50 lägenheter.

Parkeringen

Parkering sker i garage under husen med infart från Barnängsgatan. Garaget rymmer 42 parkeringsplatser. De 16 befintliga parkeringsplatserna som försvinner ersätts i garaget samt längs Tengdahlsgatan där ytterligare nio platser förläggs. Totalt tillskapas 51 platser.