Naturnära boende i Nacka

Utopia Arkitekter har efter ett parallellt uppdrag blivit valda som arkitekter för Tobin Properties nästa projekt i Tollare i Nacka. Projektet omfattar fyra vackra flerbostadshus på en tomt med fantastisk utsikt över vattnet. Det blir 96 lägenheter fördelande från mindre studior upp till 5-rumslägenheter. Projektet är under byggnation.

Kommun Nacka
Plats Tollare
Kund Tobin Properties
Typ Bostäder
År 2016
Vyn_utopia-photo_mikaelolsson_1086-96_web
Husen ger med sin utformning och materialval ett spännande möte mellan natur och boende.

Material

Tollare_material
Husen får fasader i skiffer, burspråk i koppar och uppglasade orangerier. Balkonger i betong med glasräcken och en vacker stensockel.

Fasaden görs i skiffer, en natursten som ger en levande och ombonad karaktär. Ett äkta material bidrar till att ge husen en naturnära koppling. Skiffer är dessutom ett mycket prisvärt material, billigare än exempelvis puts. Andra för- delar med skiffer är att det är ett berövat fasadmaterial som åldras vackert. Det ger också förutsättningar att skapa en särpräglad och attraktiv identitet då det på senare år inte produceras särskilt mycket stenhus.

Situationsplan

Sitplan_tollare
Projektet består av fyra huskroppar på mellan fyra och sex våningar.

Förslaget innehåller fyra byggnads- kroppar med olika förutsättningar gällande storlek och placering. Vi har valt att ge alla byggnaderna en gemensam karaktär som håller ihop och skapar en tydlig identitet för området. Det ger en sympatiska helhetskänsla runt Trapp-parken.

Vi ser era fördelar med att inom området ta fram en speciell karaktär för alla fyra byggnader. Materialval ger tillsammans med bland annat balkonger och burspråk de fyra byggnaderna en arkitektonisk knorr som sammantaget till- låts sätta sin prägel på områdets profil och identitet som helhet. Detta blir en bärande faktor inte bara i de enskilda bostädernas attraktionskraft utan även när det gäller möjligheterna att med framgång marknadsföra och sälja så väl området som lägenheterna.

Utblickar

Diagram_utblickar
Vår bärande idé handlar om att maximera bostädernas utsikt och kontakt med vattnet. Lägenheterna är uppbyggda utifrån siktlinjer och utblickar.

Vårt förslag innehåller generösa bostäder med flexibla planlösningar, goda ljusförhållanden och optimerad utsikt mot vattnet. Lägenheternas stora möblerbara balkonger, burspråk och organgerier ger en extra dimension till boendet och en ökad känsla av närhet till omkringliggande natur och vatten. Från samtliga lägenheter, balkonger och burskåp har man utsikt i minst tre väderstreck.

Lägenheterna

Lägenheternas huvudidé handlar om att maximera utsikt och kontakt med vattnet. Lägenheterna är uppbyggda utifrån siktlinjer och utblickar.

I utformningen av lägenheterna har vi sneglar åt den klassiska sekelskiftesvåningen med en tydlig uppdelning i en privat och en social del. Det ger lägenheterna möjlighet till både avskildhet och umgänge. Vi har minimerat korridorer och andra kommunikationsytor och istället gett lägenheterna ett antal tydliga rum som på ett flexibelt sätt användas till olika funktioner, exempelvis matsal, arbetsrum, gästrum, bibliotek tack vare utbytbara väggar. De tydliga rummen ger mycket god möblerbarhet.

Bostäderna upplevs som extra rymliga och generösa genom planlösningar som gör att man kan ”röra sig runt” och nå rum från olika håll vilken ger en extra boendekvalitet.

I bottenvåningen får alla lägenheter privata uteplatser som ersätter de övre våningsplanens balkonger. Bostäderna högst upp får även privata takterrasser med utsikt i tre väderstreck.

Vårt förslag innehåller även två för de boende gemensamma takterrasser, placerade på våning sju i hus C och på våning nio i hus D, där de inte stör lägenheternas balkonger.

Vyn_utopia-photo_mikaelolsson_1142-43_web