Naturnära boende i Nacka

Utopia Arkitekter har efter ett parallellt uppdrag blivit valda som arkitekter för Tobin Properties nästa projekt i Tollare i Nacka. Projektet omfattar fyra vackra flerbostadshus på en tomt med fantastisk utsikt över vattnet. Det blir 96 lägenheter fördelande från mindre studior upp till 5-rumslägenheter. Projektet är under byggnation.

Kommun Nacka
Plats Tollare
Kund Tobin Properties
Typ Bostäder
År 2016
Husen ger med sin utformning och materialval ett spännande möte mellan natur och boende.

Fasaden görs i skiffer, en natursten som ger en levande och ombonad karaktär. Ett äkta material bidrar till att ge husen en naturnära koppling. Skiffer är dessutom ett mycket prisvärt material, billigare än exempelvis puts. Andra fördelar med skiffer är att det är ett berövat fasadmaterial som åldras vackert. Det ger också förutsättningar att skapa en särpräglad och attraktiv identitet då det på senare år inte produceras särskilt mycket stenhus.

Situationsplan

Projektet består av fyra huskroppar på mellan fyra och sex våningar.

Förslaget innehåller fyra byggnadskroppar med olika förutsättningar gällande storlek och placering. Vi har valt att ge alla byggnaderna en gemensam karaktär som håller ihop och skapar en tydlig identitet för området. Det ger en sympatiska helhetskänsla runt Trapp-parken.

Vårt förslag innehåller generösa bostäder med flexibla planlösningar, goda ljusförhållanden och optimerad utsikt mot vattnet. Lägenheternas stora möblerbara balkonger och burspråk ger en extra dimension till boendet och en ökad känsla av närhet till omkringliggande natur och vatten. Lägenheternas huvudidé handlar om att maximera utsikt och kontakt med vattnet. Från samtliga lägenheter, balkonger och burskåp har man utsikt i minst tre väderstreck.

Lägenheterna

I utformningen av lägenheterna har vi sneglar åt den klassiska sekelskiftesvåningen med en tydlig uppdelning i en privat och en social del. Det ger lägenheterna möjlighet till både avskildhet och umgänge. Vi har minimerat korridorer och andra kommunikationsytor och i stället gett lägenheterna ett antal tydliga rum som på ett flexibelt sätt användas till olika funktioner, exempelvis matsal, arbetsrum, gästrum, bibliotek tack vare utbytbara väggar. De tydliga rummen ger mycket god möblerbarhet.

Bostäderna upplevs som extra rymliga och generösa genom planlösningar som gör att man kan ”röra sig runt” och nå rum från olika håll vilken ger en extra boendekvalitet.

Planlösningarna bygger på utblickar och tydligt definerade rum. Burspråk och orangerier ger bostäderna större yta och en extra närhet till naturen.