Jämför äpplen med äpplen, inte med bananer.

Vi har läst många inlägg i den tröttsamma debatten om arkitektur i klassisk stil ställd mot allt annat som byggs i dag, vad den stilen nu ska kallas. I veckan som gick publicerade DN den här artikeln av Annica Kvint:

https://www.dn.se/kultur/annica-kvint-yta-istallet-for-kvalitet-praglar-stadsbyggnadsdebatten/

Olyckligtvis tar texten utgångspunkt från vårt projekt på Kungstensgatan i Stockholm. Vi har fått reaktioner på artikeln sedan den publicerades och vill därför bemöta de direkta missuppfattningar om vårt projekt som är själva grunden för Annika Kvints inspel i debatten. Det här är vår "replik".

Vi har läst många inlägg i den tröttsamma debatten om arkitektur i klassisk stil ställd mot allt annat som byggs i dag, vad den stilen nu ska kallas. I veckan som gick publicerade DN den här artikeln av Annica Kvint:

https://www.dn.se/kultur/annica-kvint-yta-istallet-for-kvalitet-praglar-stadsbyggnadsdebatten/

Olyckligtvis tar texten utgångspunkt från vårt projekt på Kungstensgatan i Stockholm. Vi har fått reaktioner på artikeln sedan den publicerades och vill därför bemöta de direkta missuppfattningar om vårt projekt som är själva grunden för Annika Kvints inspel i debatten. Det här är vår "replik".

Annica Kvint vi läser dig och kan konstatera att vi hört vad du säger många gånger tidigare. Faktum är att vi ofta själva har varit dem som under åren framfört just dessa synpunkter. Dagens förutsättningar gör det svårt att få ihop projekt av mer klassisk karaktär som också håller rätt kvalitetsnivå. En utmaning som är nog så tuff när vi bygger i mer modern stil.

Men vi är trötta på den här debatten. Av en rad olika skäl. Den präglas av okunnighet om branschens förutsättningar och ett positionstagande baserat på allt för enkla sanningar. Det samtalet är vi inte intresserade av att delta i. Och vi tror inte heller att den här frågan kommer att definiera vårt framtida stadsbyggande.

Vi tycker att det är synd att vårt projekt på Kungstensgatan, där vi faktiskt har fått möjligheterna att skapa de kvaliteter dagens kulissprojekt i klassisk stil av en rad olika skäl har svårt att leverera, ska få stå som exempel på problemen som beskrivs i texten. Och det handlar inte om att vi är ömhudade. Vi är tvärtom ganska vana att ta kritik. Inte minst för att vi är hårdnackade modernister och liknande tillmälen. Nej, problemet är att det blir direkt missvisande på grund av att projektet på Kungstensgatan levererar just de kvaliteter som efterfrågas i din text.

Förutsättningarna för projektet har varit goda när det gäller de ekonomiska ramarna. Projektet har baserats på en detaljplan från 40-talet som säkrat en rad kvaliteter och vi har haft en beställare med en tydlig vision. Det var också dessa faktorer som gjorde att vi valde att ta uppdraget.

Om det faktiskt är frånvaron av kvaliteter av typen takhöjd, rymliga trapphus och gedigna material som gör att du vänder dig mot projekt i mer klassisk stil så har du valt helt fel projekt att exemplifiera med. Vårt projekt rymmer nämligen alla dessa. En faktisk granskning av visualiseringar, ett telefonsamtal och kanske ett besök på vårt kontor hade snabb rett ut den frågan. Prover av gedigna material för precis allt i huset ligger här redo att klämma och känna på.

Tack vare användningen av vår bild så tror folk nu att det är den här typen av projekt du vänder dig emot. Det blir direkt vilseledande och som en direkt effekt kommer det att piska upp tongångarna i debatten än högre. Inte minst från Facebook-trollens sida.

Så nästa gång du ska kritisera kulissarkitektur, välj då ett projekt som faktiskt är ett exempel på just det. De är lyckligtvis ännu inte så många, men de är desto lättare att känna igen.