KomBo – en idé vi hoppas att så många som möjligt stjäl!

Akut bostadsbrist, förändrad livsstil, fler singelhushåll och en framväxande delningsekonomin har ändrat både vår inställning och våra behov när det gäller boende. Viljan att dela bostad med vänner är stor men det återspeglas inte i över huvud taget i hur dagens nyproduktion av bostäder ser ut. Kollektivboende är en av de mest underutnyttjade möjligheterna för att kunna skapa fler prisvärda bostäder för stora mängder människor i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen. Det skriver vår vd Emma Jonsteg tillsammans med Martin Arkad, vd på Järntorget, i en debattartikel.

Akut bostadsbrist, förändrad livsstil, fler singelhushåll och en framväxande delningsekonomin har ändrat både vår inställning och våra behov när det gäller boende. Viljan att dela bostad med vänner är stor men det återspeglas inte i över huvud taget i hur dagens nyproduktion av bostäder ser ut. Kollektivboende är en av de mest underutnyttjade möjligheterna för att kunna skapa fler prisvärda bostäder för stora mängder människor i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen. Det skriver vår vd Emma Jonsteg tillsammans med Martin Arkad, vd på Järntorget, i en debattartikel.

Bostadsbristen i Stockholm och många andra storstadsområden är skriande. Kommuner, byggherrar, arkitekter och fastighetsförvaltare, vi står alla inför en enorm utmaning som kräver okonventionella idéer och tankesätt. Att som i dag i princip uteslutande inrikta sig på att pressa priser för bostadsproduktionen genom sänkt kvalitet och standard och ytterligare begränsningar i boendeytan kan inte var den enda vägen framåt.

Vi skapar inte kostnadseffektiva och attraktiva bostäder genom sänkta krav och likriktade produkter, det kräver i stället kreativa lösningar bättre anpassade efter dagens behov. Låt oss därför börja med att konstatera några saker om vår samtid och bostadsmarknad:

  • Den genomsnittlige storstadsbon lever i dag inte i en kärnfamilj och kommer i många fall antagligen heller aldrig att göra det.

  • De bostäder vi producerar matchar inte marknadens efterfrågan. Folk vill bo med vänner och vi bygger i dag inga lägenheter anpassade för den typen av boende.

  • Den ekonomiska verkligheten för stora befolkningsgrupper kräver att vi tänker nytt för att kunna skapa bostäder som folk vill ha och som folk faktiskt har råd med. Här är varje sparad hundralapp i månadskostnad viktig.

Enligt en undersökning genomförd av Fastighetsägarna Stockholm i februari i år så vill 47 procent av Stockholmarna i åldern 18–35 år bo med vänner/andra i dag eller i framtiden. Å andra sidan är det i dag bara tre procent av samma grupp som faktiskt bor tillsammans med andra. Det är alltså ett enormt glapp mellan dagens efterfrågan och ett i princip obefintligt utbud av större lägenheter byggda med kollektivboende i åtanke.

Om vi ska lyckas skapa nya attraktiva och prisvärda bostäder för denna målgrupp, där många i dag står utanför bostadsmarknaden, i den takt som är nödvändig under de kommande åren så kräver det att vi anammar nya tanke- och arbetssätt. Kombo – kompis- och kollektivboende - är ett försök att göra just det.

Boendekonceptet Kombo är vackra hus med större funktionella och kostnadseffektiva hyreslägenheter byggda från grunden för modernt kollektivboende. Lägenheterna är uppdelade i en privat del med tre till fem väl ljudisolerade sovrum och flera toaletter och duschar och ett gemensamt allrum-kök med individuell kyl, frys och skafferi. Allt anpassat för att lösa de praktiska utmaningar som traditionellt utformade lägenheter kan orsaka när man bor tillsammans.

Kombo är inga typhus. Varje nytt Kombo-projekt får en individuell gestaltning och platsanpassning. Detsamma gäller lägenheternas interiör. Högt ställda ambitioner när det gäller den arkitektoniska utformningen handlar dels om ett ansvarstagande för stadsbyggnad av god kvalitet från byggherrens sida. Något som vi alla måste bidra till att slå vakt om nu när vi är tvingade att hålla så hög takt i bostadsproduktionen. Men det är också ett sätt att tydligt markera att Kombo inte innebär en lägre boendekvalitet eller standard.

Med Kombo kan vi producera ett kostnadseffektivt boende utan att tumma på kvaliteten vad gäller gestaltning, boendestandard eller tillgänglighet och utan att göra avsteg från gällande byggregler och normer. Kombo-konceptet med sina större lägenheter ger nya möjligheter att skapa fler bostäder för ett större antal boende även på mer bullerutsatta platser. Detta på grund av att samtliga sovrum i större lägenheter lättare kan placeras mot en tyst sida i byggnaden. Kombo-projekt kan därför byggas i lägen där bostadshus med

mindre lägenheter inte kan komma i fråga. Det gör att vi inte bara kan få ut fler bostäder per byggd kvadratmeter utan att vi också kan göra det i mer attraktiva lägen. Månadshyran för en del i en Kombo-lägenhet blir dessutom 200 - 500 kronor lägre jämfört med en egen mindre lägenhet med motsvarande boyta.

Under de kommande decennierna så kommer det att behöva produceras hundratusentals nya bostäder i Stockholmsområdet. Bara Stockholms kommun har som målsättning att bygga 40 000 nya bostäder under de kommande fem åren och av dessa ska 20 000 vara "små bostäder". Vi tror att Kombo-konceptet kan bli en värdefull tillgång för att kunna bygga betydligt fler av dessa bostäder riktade till enskilda personer på mer attraktiva och centralt belägna platser i nära anslutning till kollektivtrafik.

Kombo visar att det går att tänka nytt och åstadkomma lösningar som bättre möter upp dagens behov. Vägen till dessa bättre lösningar måste inte nödvändigtvis gå via standard- och kvalitetssänkningar. Det handlar om att anpassa tankesätt och regelverk efter hur vårt samhälle och vårt sätt att leva har utvecklats under de senaste decennierna.

Järntorget och Utopia Arkitekter vill med Kombo-konceptet skapa en ny attraktiv och starkt efterfrågad boendetyp. Och för att kunna bidra till största möjliga påverkan på bostadsbristen i Stockholm och våra andra storstäder så vill vi uppmana så många som möjligt att kopierar vår idé.

Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter och Martin Arkad, vd Järntorget.