Sluta skänka bort arbetstiden

Det är en förlegad affärsmodell att arkitektkontor ska jobba gratis i tidiga skeden för att eventuellt kunna räkna hem sina projekt i ett senare skede. Det skriver arkitekt Emma Jonsteg som uppmanar sina kolleger att sälja sin kompetens till rimliga arvoden.

Det är en förlegad affärsmodell att arkitektkontor ska jobba gratis i tidiga skeden för att eventuellt kunna räkna hem sina projekt i ett senare skede. Det skriver arkitekt Emma Jonsteg som uppmanar sina kolleger att sälja sin kompetens till rimliga arvoden.

Utopia Arkitekter har varit igång i snart fem års tid. Vi får emellanåt frågan om vi kan tänka oss att jobba gratis i tidiga skeden mot löfte om att få arbeta vidare vid ett eventuellt projekteringsuppdrag.

Jag ställer mig lika oförstående inför den frågan i dag som jag gjorde för knappt fem år sedan när vi drog igång vårt kontor. Och svaret på frågan blir även det detsamma, nämligen att vi bedriver en seriös och professionell konsultverksamhet och säljer vår kompetens till anständiga timarvoden. Det gäller inte minst i tidiga skeden.

Det resulterar ofelbart i att de presumtiva beställarna upplyser mig om att många andra i branschen accepterar dessa villkor. Därefter följer som regel namnen på ett antal, ofta välkända, arkitektkontor som har för vana att skänka bort sin tid.

Jag frågar mig varför ni jobbar gratis. Är ni mer angelägna om att på kort sikt få in ett uppdrag än att beställarna på lite längre sikt faktiskt ska börja förstå värdet av det vi gör? Har ni tänkt på vad som skapar bättre villkor för oss arkitekter i längden? Om mängder av kontor väljer att inte ta betalt för den mest kvalificerade insatsen en arkitekt gör i ett projekt, det vill säga skapa idéerna, gestaltningen och planerna, så försämrar det drastiskt förutsättningarna för hela branschen och decimerar i ännu högre utsträckning värdet av vårt arbete i beställarnas ögon.

Vi på Utopia jobbar inte gratis. Av flera skäl. Dels för att vi tycker att det är helt rimligt att vi tar betalt för det som vi har ägnat lång tid åt att förkovra oss i och som vi är bra på. Dels för att det inte lönar sig i längden. Tvärtom, det försämrar vår situation. Det gäller inte bara för vårt kontor utan för vår bransch som helhet.

Att tacka nej till gratisarbete tvingar kunden att omvärdera sin syn på arkitekters kompetens och värdet av de insatser vi gör eller i alla fall bör göra i projekten. Förutsättningen är givetvis att vi som arkitekter då också levererar ett tydligt värde för kunden. Men det är vi på Utopia långt ifrån ensamma om att kunna i en bransch som är full av begåvade människor.

Det är en gammal och förlegad affärsmodell att arkitektkontor ska riska gratistid i tidiga skeden för att kunna räkna hem sina projekt i ett eventuellt projekteringsskede. Det stora förädlingsvärdet som vi som arkitekter ska leverera måste ju ligga i idéerna, visionerna, gestaltningen och de smarta lösningarna. Varför utbildar vi oss annars i fem år med inriktning på just det? Att producera bygghandlingar handlar om teknik och hårt arbete. Inga banaliteter på något sätt och nog så viktigt, men dessvärre saker som någon annan väldigt snart kommer att lösa för en billigare peng än vad svenska arkitektkontor någonsin kommer att kunna erbjuda.

Samtidigt som duktiga arkitektkontor väljer att ge bort sina idéer och visioner gratis så gnäller arkitekter på samma kontor, inte minst ägarna, om att förutsättningarna för att skapa god arkitektur i Sverige är usla.

Men har vi rätt att vara förvånade över det om vi inte ens kan övertyga våra beställare om att vår kompetens tillför dem ett värde som är värt att betala mer än noll kronor i timmen för? Jag tycker faktiskt inte det.

Faktum är att arkitektbranschens timarvoden är på tok för låga. Det gäller allt från kvalificerat visions-, kreations- och projektledningsarbete ner till rent CAD-slavande. Det leder för vår del emellanåt till märkliga prisdiskussioner med beställare som är vana att kunna pruta ner arkitekter till arvodesnivåer som omöjliggör både anständiga löner och, gud förbjude, en vinst vid årets slut. Dessa diskussioner är vi knappast ensamma om att ha, men när man sitter i den där situationen så är det lätt att inbilla sig att man är den enda som tackar nej. Så är det givetvis inte. Och så ska det framför allt inte vara.

Konsekvenserna av att skänka bort gratis arbetstid eller att låta sig prutas ner till oacceptabelt låga arvodesnivåer cementerar uppfattningen om att värdet av våra tjänster är lågt, oavsett hur duktiga vi är. Det skapar också en osund kultur inom hela vår bransch där vi låter byggherrarna spela ut oss mot varandra. Det sluttande planet leder ofelbart till sämre förutsättningar för våra affärsverksamheter och lika ofelbart till sämre arkitektur.

Vi är alla hjälpta av att vi tar vettigt betalt. Här har de stora kontoren ett extra stort ansvar eftersom de har de ekonomiska musklerna att tacka ja till gratisjobb. Vill vi se en livskraftig och nyskapande arkitektbransch där nya intressanta kontor ska kunna etablera sig måste så branschen överge gratisarbetet som metod.

Så kära kolleger, säg nej till gratisjobb. Våga tro på ert värde och, framför allt, visa det genom att göra riktigt bra saker.

Har vi på Utopia klarat de klassiska tunga fem första åren utan en enda gratis arbetad timma så finns det betydligt fler som borde kunna klara av att avstå från gratisarbete med minst lika goda resultat.

Vad tycker du? Kommentera artikeln på vår Facebook-sida »