Ett socialt blandat kvarter med prisvärda bostäder och hållbarhet i toppklass

2019 tilldelade Uppsala kommun Utopia en markanvisning för ett bostadskvarter i Rosendal. Syftet att ge markanvisningen direkt till arkitekten var att skapa bättre förutsättningar för att säkra arkitektonisk kvalitet och både miljömässig samt ekonomisk hållbarhet. Resultatet är ett kvarter som från grunden är tänkt för att skapa en socialt hållbar blandning av boende. Hyresrätter av varierad storlek, omhändertagna gemensamhetsutrymmen och grönytor skapar goda förutsättningar för att det ska kunna bli verklighet. Utopia drev själva projektet i egen regi fram till systemhandling 2022 samt bygglov 2023. Under hösten 2023 förvärvades projektet i sin helhet av SEB Domestica, parallellt med att bygghandlingen färdigställde. Utopia är fortsatt kopplat till projektet men i en mer klassisk arkitektroll, med en djup insikt och förståelse för husets alla delar vill vi vara med ifrån första skiss till inflytt.

Kommun Uppsala
Plats Rosendal
Kund Utopia Projektutveckling
Typ Bostäder
År 2023

Gården rymmer en generös gårdsbyggnad som erbjuder en gemensamhetslokal tillsammans med väl tilltagen förvaring för cyklar och kvarterets cykelpool.

I hjärtat av Rosendal

Läget mitt i Uppsalas nya stadsdel, Rosendal, innebär närhet till stadsliv med ett stort utbud av service, skolor, träning och rekreation. Det samma gäller för transporter. Direkt utanför dörren hamnar områdets hållplats för den kommande spårvägen som beräknas stå klar år 2029. Kvarteret ligger precis vid kanten av torget som planeras i den nya stadsdelen. Med sin uttrycksfulla gestaltning kommer kvarteret att passa väl in i området med sin blandade och lekfulla arkitektur.

Generösa lokalytor vänder sig ut mot det nya torget i Rosendal
Den publika bottenvåningen ger aktivitet och händelser längs med Torgny Segerstedts allé

Ut mot torget vänder sig en sammanhållen lokalyta på 495 kvadratmeter. Med rejäl takhöjd och en av områdets bästa adresser ger den fantastiska möjligheter för alla tänkbara verksamheter. Kommersiella, publika, co-working-ytor och andra typer av kontorsbaserade verksamheter.

Hållbarhet i toppklass

Ett effektivt klimatskal, solceller och slimmad formfaktor kommer tillsammans med klimatförbättrad betong, trä och återbrukat material att bidra till att kvarteret hållbarhetsmässigt placerar sig i topp bland de bostadsprojekt som uppförs i dag. Det är bra för klimatet och förvaltningsekonomin men också för den långsiktiga värdeutvecklingen för kvarteret.

Vy från Brandmästargatan

Ett socialt blandat kvarter

Vårt kvarter innehåller hyresrätter i en väl avvägd blandning av storlekar, från mindre 1:or upp till yteffektiva 4:or. Det skapar rätt förutsättningar för en blandning av hyresgäster i olika ålder och livssituationer. Samtidigt motverkar blandningen en allt för omfattande omflyttning bland de boende.

Typplan för kvarteret

Kopplingar till stad och natur

I väster kopplas kvarteret mot torget med en publik bottenvåning. I söder öppnar kvarteret upp sig mot solen och det allmänna grönstråket. Volymerna delas upp i fyra trapphus vilket maximerar utnyttjandet av lägenhetsytan och skapar flera entréer i kvarteret. Alla entréer är genomgående och egna entréer från gata och gård skapas för bostäderna i entréplanet. Det ger en närhet till utemiljön och bidrar dessutom till liv, ljus och trygghet runt om hela kvarteret.

Entréplan

Materialpalett

Fasad

Livet på gården

Som komplement till funktionerna i den egna lägenheten skapas ytor för gemenskap på gården. Plats för odling, lek och umgänge tillskapas i en grönskande trädgård som vänder sig mot det gröna stråket i söder.

Gården fylls med grönska som inte behöver ta hänsyn till underliggande garage vilket innebär att vi kan ge plats för bland annat större träd. Mitt i grönskan hamnar en gårdsbyggnad som rymmer kvarterets gemensamhetslokal tillsammans med väl tilltagen förvaring för de boendes egna cyklar och kvarterets cykelpool.

En kombination av cykelparkering under tak och växthus blir ett gestaltningsgrepp som skapar liv till gården och gatan i söder