Från besinmack till boplats

I samarbete med Balder har Utopia tagit fram Caprea – ett högkvalitativt infill-projekt på en av Stockholms mest attraktiva adresser. För att säkra kvalitet och genomförbarhet valde vi att utgå från en gällande detaljplan från 40-talet som fick sätta ramarna för projektet men också gav oss unika möjligheter. Resultatet är ett vackert hus i klassisk stil med tydligt moderna inslag som inrättar sig sömlöst i sin närmiljö.

Kommun Stockholm
Plats Kungstensgatan
Kund Balder
Typ Bostäder
År 2020
Vy mot Kungstensgatan

En noggrann studie av stenstadens befintliga fasader har givit verktygslådan för projektet i form av proportioner, indelning av fasad, sockelvåning, burspråk, grunda balkonger och klassiska högkvalitativa material som granit, puts och smide, men som används för att ge uttryck för vår tid.

Gatufasaderna mot Birger Jarlsgatan och Kungstensgatan tar upp stenstadens grammatik i proportioner för fönster med en vertikal indelning där en tydlig sockelvåning samt översta våningen hanteras mer dekorativt. Burspråk placeras ut för att smycka fasaderna. Byggnaden uppförs med högt ställda krav på genomförandet och med hållbara material. Fasaderna mot gatan får högkvalitativ rödaktig tjockputs i två olika nyanser som förstärker stadens rytm.

Situationsplan

Modern nostalgi
Från 1926 fram till för några få år sedan har tomten i korsningen Kungstensgatan och Birger Jarlsgatan upptagits av en bensinstation. Under åren i olika regi. Först Pratts, sedan Esso och under de sista decennierna Statoil och Cirkel-K. Genomåren har det framförts en rad olika förslag och idéer för hur tomten bör hanteras både när det gäller funktion och gestaltning. Men så länge bensinpriset och efterfrågan legat på rätt nivå har macken blivit kvar. I slutet av 10-talet kom vändningen som möjliggjorde en försäljning och utveckling till bostäder.

Fasadbild

Lägenheterna

Normalplan

Interiör

Materialpalett

Stenstaden

Gatufasad, Birger Jarlsgatan
Interiör
Vy över korsningen Kungstensgatan och Birger Jarlsgatan
Foto, Arbete pågår fortfarande i huvudsak interiört samt fasadens sockelvåningen - Januari 2024
Foto, Arbete pågår fortfarande i huvudsak interiört samt fasadens sockelvåningen - Januari 2024