Ekdungens förskola

Under 2020 tog Utopia arkitekter fram ett förslag på en ny förskola i bostadsområdet Dalénum, Lidingö. Förskolan planerades med inriktning på utomhuspedagogik där undervisningen får ta en stor plats i dess omgivning med parker, grönområde och vattenrum. Gestaltningsmässigt utformade vi en arkitektur med inspiration av Kappstas tidiga arkitektur med villor i Jugend eller Nationalromantisk stil uppförda i början av förra seklet. En omtolkning av en klassisk arkitektur som enligt oss skulle smälta väl in i området. Projektet var ett samarbete med Gröna skolfastigheter, Norlandia och Mareld landskapsarkitekter.

Kommun Lidingö
Plats Dalénum
Kund Gröna Skolfastigheter
Typ Tävlingsbidrag
År 2020

Visionen

Om någon frågar mig vad jag minns från barndomstiden, så är min första tanke ändå inte människorna. Utan naturen som omslöt mina dagar då och fyllde dem så intensivt att man som vuxen knappast kan fatta det. Smultronrösena, blåsippsmarkerna, gullvivsängarna, blåbärsställena, skogen med linneans skära klockor i mossan, hagarna runt Näs, där vi kände var stig och var sten, ån med näckrosorna, dikena, bäckarna och träden, allt det minns jag mer än människorna.

Astrid Lindgren

Lidingö

Dalénums nya förskola

Lidingö

Med Lidingös fokus på kärnverksamheterna där skola, vård och omsorg både ska utvecklas och hålla hög kvalitet är en ny förskola inom Dalénum ett naturligt steg. Behovet av förskolor inom Dalénum är stort med en estimerad befolkningsökning (0-5 år) på 6% de närmsta 10 åren. Detta ska kombineras med ÖP:s krav på att värna om och utveckla både natur och bebyggelse och främja en långsiktig hållbar utveckling på Lidingö.

Dalénum

Dalénum har utvecklats från Gustaf Daléns fabriks och kontorsetableringar inom AGA till en modern och levande stadsdel. Här finns nu attraktiva bostäder i kombination med kommersiella verksamheter där vissa av de gamla industrilokalerna har integrerats som delar i nybyggnationen och visar områdets historiska industriella arv.

Ekarna

I sänkan intill Skärsätra Hamnväg, precis innan villaområdet och Kappsta tar vid, låg AGA:s grustennisbana med en byggnad avsedd för omklädningsrum. Verksamheten finns inte längre kvar men på tomten finns bevarat en vacker stödmur och ett antal ståtliga ekar.

Villaområdet och Kappsta

Kappsta är en unik blandning av natur- och parklandskap och har varit naturreservat sedan 1995. I slutet av 1800-talet byggdes stora sommarvillor med anlagda parkliknande trädgårdar med ovanliga trädslag och parkväxter. Även idag känns historiens vingslag igen med de välbevarade villorna, uppvuxna naturen och minnet av Raoul Wallenberg.

Många ankomstpunkter

Den föreslagna tomten ligger som en flik i det nordöstra hörnet av utvecklingsområdet Dalénum och har genom sitt läge både ett stort upptagningsområde med många ankomstpunkter och lätt att knyta an till redan befintliga stråk och platser vilket förslaget också ska förstärka och utveckla.

Ekarna och muren

Tomten lämnas i befintligt skick och identitetsskapande för platsen är de stora ekarna och den fint bearbetade stödmuren. Ekarna är inte bara en tillgång för förskolan och gården utan är också viktiga för hela området med sina stora lövkronor som berikar platsen med färgskiftande löv, habitat för diverse djur och som viktiga luftrenare.

Tryggt för de minsta

Tomtens nära relation till omgivande platser gör det enkelt att röra sig vidare i området och som får gårdens gränser att växa. Trots detta är det viktigt att skapa en ombonad och trygg gård med utvecklande och intressant innehåll som lockar till rörelse och upptäckter. Inte minst för de minsta.

Maten & hälsan

Egen kock

Måltiden är större än maten på tallriken och förskolans kockar och köksbiträden är fantastiska resurser som tillför kunskap, värde och trivsel. Grundläggande är att maten ger barnen den energi och näring de behöver och utgångspunkten är bra råvaror och mat som lagas från grunden. Viktigt är också att väcka nyfikenheten kring spännande smaker och utveckla barnens sensoriska förmåga.

Matsäck och öppen eld

Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål som antingen äts i den gemensamma matsalen eller på gården, men det finns också flera alternativ på utflyktsmat och mellanmål att ta med för de grupper som lämnar förskolan för utflykt. Vanligt är också att matlagningen flyttar ut på gården eller i naturen och tillreds över öppen eld eller stormkök.

Egenodlat

Förskolegården kommer innehålla pallkragar med egenodlade kryddor och lättodlade grönsaker som kocken och barnen kan skörda för att smaksätta och göra maten vacker. Odlingen blir också ett pedagogiskt inslag, skapar sammanhållning och stolthet och väcker intresset för att äta mer grönt.

Lära för livet

Ekologin

Barns kunskapstörst och utforskarlust ska stimuleras och vidareutvecklas. Barnen lär sig att undrande har en självklar plats i vardagen. Vårt svar på denna utmaning är en satsning under rubriken ”kunskap och innovation” där det till exempel ingår att synliggöra och prata om det som finns omkring oss. Hur fungerar solcellerna, dagvattenrännan och det gröna taket?

Naturen

Förskolans läge med ekdungen och på gränsen till Kappsta naturreservat gör att naturen kommer nära inpå vilket underlättar dagliga upptäckter om vad naturen har att erbjuda. Allt från minsta skinnbaggen i eken, vit- och blåsippebacken i Kappsta till att få syn på en nötskrika som äter ekens fröer.

Kulturen

Både vetenskap och estetik är en del av vardagen. Förskolans dagliga arbete med att förbereda barnen för skola och livet kan finnas i något så enkelt som promenaden i området. Här finns mycket att prata om och upptäcka - allt från det historiska industrilandskapet, olika tidsepoker och byggnadsstilar till Raoul Wallenbergs minnesmärke.

Hela familjen

Kaffe to go

Förskolans kök ligger mitt i byggnaden och är öppet mot matsalen och är placerat så det enkelt nås av föräldrar som lämnar och hämtar. Genom att erbjuda take away kaffe eller lunchlåda till stressade föräldrar underlättas vardagspusslet och borgar det för en bra och positiv start på dagen.

Matkassen

Vi erbjuder också att vår kock och vårt kök kan stå för tillagning av helgmat mm inom ramen för våra ”familjetjänster”. Istället för att trängas i affären på fredagskvällen kan man åka direkt hem från förskolan med sin välkomponerade matkasse!

Kalaset

Förskola är en verksamhet som bedrivs på bestämda tider under veckorna. På kvällar och helger står lokalerna ofta tomma. Förskolans rumsfunktion med den gemensamma matsalen med tillhörande kök gör byggnaden lämplig för sammankomster och kalas som fyller huset med liv även andra tider på dygnet och på helgerna.

Illustrationsplan

Entréplan

1.Entré | 2.Kapprum | 3.Hemvist 1 | 4.Hemvist 2 | 5.Entré personal | 6.Kök | 7.Gröna länken | 8.Matsal | 9.Temarum | 10.Utomhusförråd

Entréplanets rumsfunktioner

Entréplanet innehåller avdelningen Ekorren och dess två hemvister. I groventrén till avdelningarna finns tillgång till vatten, hyllor för skor samt torkskåp följt av kapprummet där barnen har sin förvaring samt ytterkläder. I samma byggnadsvolym finns personalentré, miljörum och köket med dess kringfunktioner. De senare har direkt access till inlastzonen. Köket är öppet mot den gemensamma matsalen och den så kallade ”gröna länken”. Här finns salladsbar men också trappan som förbinder de två planen med varandra. I förlängningen av matsalsvolymen finns ett temarum som delas av de tre avdelningarna. Från utsidan når man förråd för både leksaker, lådcyklar och möjlighet att förvara barnvagnar. Här finns också en toalett som nås direkt från gården.

Plan 2

1.Entré | 2.Kapprum | 3.Hemvist 3 | 4.Hemvist 4 | 5.Rörelse/dans | 6.Personal | 7.Omklädning | 8.Entré | 9.Kapprum | 10.Sagorum | 11.Hemvist 5 | 12.Hemvist 6

Plan 2 rumsfunktioner

Plan 2 innehåller två avdelningar - Nötskrikan och Skinnbaggen - som ligger placerade i varsin volym. Samtliga hemvister har utsikt över gården och med fönster åt söder och ytterligare ett väderstreck. Avdelningarna knyts ihop av en spång i mitten och delar, tillsammans med Ekorren, rum för rörelse och sagostund. På detta planet finns också personalens omklädningsrum, gemensamhetsrum och rektorns kontor.

Fasad Söder

Fasadmaterial

Fasader av stående oljad träpanel med vertikalt artikulerad träläkt.
Fönster utförs både exteriört och interiört med bibehållen träkänsla. Tak och plåtdetaljer i grönmålad bandtäkt plåt. Takutsprång med ovansida i grönmålad bandtäckt plåt och undersidans konstruktion i trä. Sockel av betong.

Fasad Norr

Miljö

Byggnaden klassas enligt Miljöbyggnad Silver och får solpaneler i sydligt läge. Länkbyggnadens tak är ett grönt biotoptak. Dagvattnet fördröjs dels genom biotoptaket men också av vegetation och genomsläppliga material på gården. Projektet innhåller också ett dagvattenmagasin med fördröjning av regn på 20mm.