Hornsbruksgatan får stadsradhus med park på taken

Utopia Arkitekter har på uppdrag av Veidekke Bostad tagit fram ett förslag för ny bostadsbebyggelse längs Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm. Förslaget omfattar tre bostadshus med sammanlagt 29 bostäder, 17 stadsradhus och tolv lägenheter. Bostadshusen placeras längs med Högalidsparkens södra kant med en ny allmän parkdel på husens tak. Detaljplanen kommer att antas under sommaren 2017.

Kommun Stockholm
Plats Hornsbruksgatan
Kund Veidekke Bostad
Typ Bostäder
År 2014
Ett av sammanlagt tre nya bostadshus längs Hornsbruksgatan.

Förslaget för ny bebyggelse på Hornsbruksgatan består av sammanlagt fyra byggnader. En ny tunnelbanebyggnad och tre bostadshus. Byggnaderna får en höjd på två till tre våningar med ny allmän parkyta på taket. De tre befintliga trapporna mellan parken och Hornsbruksgatan ersätts med tre nya. Bostadshusen är både vackra och funktionella samtidigt som de ger smarta lösningar på en lång rad platsspecifika utmaningar. Förslaget med sina stadsradhus tillför dessutom en unik och mycket attraktiv bostadsform i centrala Stockholm.

Vy från öst.

Husens förgårdsmark beläggs med marktegel eller marksten och klätterväxter planteras för att skapa en grön fasad som på sikt kan möta parkens växtlighet på taken. Radhusens egna entréer ger tillsammans med lokaler en levande gatumiljö. Fasaderna är uppbrutna med burspråk, uteplatser, atriumgårdar och förskjutna fasadliv för att skapa ett varieratoch levande utryck. På flera ställen kommer parken att få utsiktspunkter ovanpå utstickande fasaddelar. Bostadshusens tegelfasader är till största delen i liknande kulör som Högalidskyrkans tegel. Partier med tegel av olika nyanser, varav vissa planeras att få en mer påkostad behandling med exempelvis glaserat tegel, bryter upp helheten.

Fasader

De tre planerade bostadshusens och den nya tunnelbanebyggnaden längs med Hornsbruksgatan.

I nuvarande detaljplaneförslag föreslås bostadsbyggande i tre nya bostadshus (om totalt cirka 30 lägenheter) och ny tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatans norra sida. Samtliga bottenvåningar är radhus i etage (2 våningar) med egen entré mot gatan. Lokaler för butiker eller restauranger i bottenplan. Hus 2 och 3 har även lägenheter på övre plan med ingångar till ett trapphus bredvid radhusens entréer. I vissa av byggnadernas hörn är lokaler och bokaler placerade. Verksamheter och entréer i bottenplan. Allmän parkyta planeras ovanpå bostäderna vilket förlänger den nuvarande parkytan. Den nya förlängda parkdelen är ritad av landskapsarkitekterna LOLA/Lovely landskap.

Hornstulls tunnelbanestation är eftersatt och i behov av upprustning. Byggnaden som är ritad av Tham Videgård Arkitekter får tre plan där plan 2–3 planeras innehålla kontor samt eventuellt centrumfunktioner som service, restaurang, butiker eller vårdcentral. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en handelsträdgård med eko-café/ restaurang med inriktning mot närodlat, som kan vara öppet året runt. Taket är också tänkt att rymma en publik takterrass med servering/butik. Allmän hiss från Hornsbruksgatan till Högalidsparken ökar tillgängligheten till parken.

Högalidsparken förlängs

Allmän parkyta planeras ovanpå bostäderna. Illustration: LOLA/Lovely landskap.
Högalidsparken från väst. Illustration: LOLA/Lovely landskap.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och det behövs fler bostäder. Jag är glad över att vi nu går vidare med planerna på att utveckla Hornsbruksgatan till en riktig stadsgata med nya bostäder och fler möjligheter till avkopplande stadsliv. Tanken är att använda de nya bostadshusen till att också skapa mer allmän parkyta än vad som finns idag. Därför är förslaget att husens tak ska bli en förlängning av den befintliga Högalidsparken. ’Parktaket’ vänder sig mot söder, vilket är bra för den som till exempel vill kvällsgrilla, sola eller odla.

— Regina Kevius, Stadsbyggnadsborgarråd (M)