Spegelhuset

Spegel, spegel på väggen där… säg mig vilken den vackraste staden i världen är. Spegelhuset är en förtätningsidé tänkt för en placering i några av våra mer iögonfallande, unika och centrala Stockholmsmiljöer. Konceptet är en arkitektonisk kommentar till Stockholms skönhet och stockholmarnas kärlek till sin stad. Snarare än att försöka skapa en pastisch på det gamla, vilket med dagens regler och produktionsvillkor är dömt att misslyckas, vill vi med Spegelhuset på ett helt annat sätt ta till vara på de fantastiska historiska arkitektoniska tillgångar och arv som staden har. Projektet är framtaget tillsammans med Malmegårds Fastighets AB.

Kommun Stockholm
Plats Stockholm
Kund Malmegårds Fastighets AB
Typ Bostäder, hyresrätter
År 2014

Spegelhusets koncept bygger på att bokstavligt talat reflektera någon av Stockholms mest välbevarade och vackra stadsmiljöer mot husets betraktare. Byggnadens placering gör att den spegelglasklädda fasaden tydligt återspeglar sin vackra omgivning i en unik Stockholmsmiljö. Idén gör det möjligt att även på en krävande plats skapa en byggnad som trots sin nyskapande form samtidigt är så följsamt att det inte ”gör våld” på sin omgivning, vilket annars är en vanlig invändning mot nytänkande arkitektur i stadens centrala lägen. Spegelhuset har potential att bli ett unikt arkitektoniskt inslag inte bara i Stockholms stadsbild utan även internationellt. Precis som när det gäller tex. tegelhus finns det gott om spegelhus i världen, men inga som är byggda enligt samma grundtanke eller utförande som Spegelhuset. Även om fasaden är rakt igenom spegelglas så plockar byggnaden i sin form upp stiltypiska inslag från omgivande hus i det stora, så som tak och burspråk, till mindre detaljer som entré och skorstenar. Även ett otränat öga kommer att snabbt kunna läsa av varifrån dessa inslag kommer och förstå formgreppet. Spegelhuset är tänkt att rymma hyresrätter med ett bottenplan med kommersiella lokaler. Huset kan genom som utformning och placering utgöra en intressant motvikt mot de gängse uppfattningarna hos så väl byggherrar och arkitekter som den breda allmänheten om hur ett hyreshus ”måste” se ut och var det kan placeras. En spektakulär och iögonfallande gestaltning får inte ske på bekostnad av modernt miljötänkande. Och i fallet med Spegelhuset är så inte fallet, tvärt om. Såväl husets utformning som materialval ger utomordentligt goda förutsättningar för att skapa miljöeffektiva lösningar. Inte minst de senaste årens utveckling vad gäller både effektivitet och pris på solfångare och solceller gör att glasfasader blir ett allt mer intressant alternativ för att skapa hus som har både en låg energiförbrukning och som till stor del dessutom kan alstra sin egen värme, kyla och elektricitet.