Ett lekfullt gult kronhus i Östra Sala Backe

Östra Sala backe är en av Uppsalas nya stadsdelar. För etapp 2 i detta stadsutvecklingsprojekt har Utopia på uppdrag av ByggVesta ritat två bostadshus med sammanlagt 139 hyreslägenheter. Det gula huset, det glada huset eller kronan som det har kommit att kallas under gestaltningsfasen, är utropstecknet i ena hörnet av kvarteret. Formen rimmar nära med rytmen och proportionerna i vårt vita grannhus. Tillsammans bygger de båda bostadshusen en lekfull och stadsmässig långsida ut mot gatan. Förträdgårdar mot gatan skapar en mjuk övergång från den publika gatan till de privata lägenheterna. Gården ligger i söderläge med stora uteplatser, mycket grönska och ett tydligt fokus på goda möjligheter till lek och umgänge.

Kommun Uppsala
Plats Östra sala backe
Kund Bygg Vesta
Typ Bostäder
År 2016

Stadens önskemål - lekfullhet, innovation och rationalitet

Vårt förslag blir del i ett av ett antal nya bostadskvarter som ska uppföras i området mellan Sala Backe och Årsta.

Östra sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av östra Uppsala. Stadsdelen ska tillföra Uppsala något nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning. Arkitekturen ska enligt kommunens gestaltningskrav kännetecknas av stor variationsrikedom, hög kvalitet, lekfullhet och innovation gällande byggnader, bostadsgårdar och offentliga rum. Något vi har tagit fasta på i utformningen av våra två förslag för bostadshus i Östra sala backe.

Det vita huset

Det vita huset sett från kvarterets gårdssida.

Huset är uppbrutet och delas i mindre sammanhängande volymer, som skiftar i plan och i höjdled. Byggnadens varierade volymer ger ett växlande taklandskap med olika vinklar och taklutningar, vilket skapar en rytm och skuggspel längs husets fasader. Hisstorn, schakt och installationer byggs in taken som kläs med en ljusgrå takplåt.

Konceptet kan beskrivas som en vertikal indelning av bebyggelsen, likt ett flertal mindre stadsradshus. Delfasadernas olika karaktärer förstärks med olika fönstersättningar, behandlingar av fasader, färg och materialval. Resultat blir en organisk struktur som påminner om en medeltida stadsdel.

Fasader
Fasaderna består i huvudsak av vit puts med olika struktur. Fönsterpartier i stål markeras med en varm kulör. För att tydliggöra entréer mot gata kläs de med en vit ram med en varm kulör på insidan. Ramarna omfattar även en del av fönstren längs gatufasaden. För att ge projektet både matta och reflekterande ytor, kläs några av fasaderna mot gatan med vita keramiska plattor. Vid hörnet Fyrislundsgatan (tvärgatan i söder) skapas en grön vägg av växter över en struktur av stålvajrar.

Balkonger
Balkongerna ger med sina olika dimensioner och placering ett lekfullt och varierat uttryck. Sidorna av balkongplattan kläs med ett reflekterande material. Gårdsfasaden öppnar sig mot bostadsgården och det genomgående, gemensamma promenadstråket. Fasaderna längs Fyrislundsgatan får burspråk som i likhet med balkongerna på gårdssidan ger en varierad fasad.

Entréer
Trapphuset och entréerna är markerade med varierade kulörer och materialval. Det ska vara enkelt att hitta entrén, tryggt att använder den och finnas möjlighet att pausa och umgås med grannen. Samtliga entréer har ljusa och rymliga genomgående trapphus fram till gården.

Kvarterets lägenheter på bottenvåningen mot gården får förträdgårdar eller tydligt markerade uteplatser. Dessa skapar en övergång från det allmänna gångstråket och gården till de privata lägenheterna.

Förgårdar
Restytorna som bildas på mark längs med fasadens indrag gestaltas enligt ett särskilt landskapsprogram. Vid platsbildningarna skapas möjlighet till uteservering, förgårdar, växtlighet och möblemang.

Det gula huset

Harlekinmönstret sätter sin prägel på hela fasaden, bland annat i formen på gavelspetsar, utskjutande entréer och diagonala stuprör.

Det gula huset är utropstecknet i ena hörnet av etapp två i Östra Sala Backe. Formen kommer ur en rytm, en upprepning med proportioner hämtade ur vårt Vita hus. Lika tydlig som rytmen hos de hoppande volymerna är i det vita huset är rytmen hos gavelspetsarna som sticker upp och viker ner och runt hörnet i det gula huset.

Harlekinmönstret finns avläsbart i gavelspetsar, utskjutande entréer och diagonala stuprör. Hörnet och hela den publika bottenvåningen längs Gröna gatan får sittbänkar, planteringslådor, blommor och klätterväxter, lokaler för café, cykelpool, restaurang och garage. Rytmen och gavelspetsarna går igen mot gårdssidan där långa balkonger sträcker sig hela husets längd mot den öppna gården och solen. Fönster och entréer är hål i muren där alla fönster i ett plan ligger som noter på en linje.

Hela huset är putsat. Grov puts över den stora fasadytan och finkornig puts där man kommer nära i entréer, portiker och på hela gårdssidan med uteplatser och balkonger. På gårdssidan är putsen en ljus gråblå. Mot gatusidan och parken är putsen den lejongula. Det falsade plåttaket, fotrännor, stuprör, smide och handledare har stålets silverfärg.

Balkongfronterna kläs med nät. Fönster och dörrar är gula i den gula putsen och silvergrå i den ljust blå-grå. Klätterväxter klättrar på den gula putsen och på balkongernas nät.

Planlösningar

Östra Sala Backe är ett område för människor i en rad olika livssituationer. Vår uppbrutna struktur med varierade husmoduler ger oss möjlighet att kombinera olika bostadstyper och lokaler i direkt anslutning till eller nära intill varandra, vilket borgar för en socialt mer varierad och intressant miljö. Våra bostadshus rymmer lägenheter från 1,5 rok upp till 4 rok med tyngdpunkt på 2-3 rok. Det gula huset har total 59 hyrerätter och det vita 68.

Lägenheterna har en social zon med öppna kök och vardagsrum ut mot den livfulla gatan och en mer privat del med sov- och badrum mot den lugna grönskande gården. De flesta lägenheter är genomgående och har balkong eller privat uteplats. Samtliga lägenheter har tillgång till privata vindsförråd för extra förvaring. Alla trapphus är genomgående mellan gata och gård, når från garage till vindsförråd och är ljusa och rymliga.

Grönskande innergårdar

Innegården får generöst med grönska och gott om utrymme för lek, umgänge och cykelförvaring. Landskapsarkitekter för projektet är URBIO.

Gårdarna får generösa balkonger och uteplatser i soligt söderläge. Gården kommer att ha en handfull basfunktioner så som små och stora mötesplatser, grillplats, närodling, småbarnslek och cykelpool.

Parkerings- och cykelgarage

Under bostadshusen, ligger ett delvis publikt garage med plats för cirka 102 bilar. Inom området erbjuder ByggVesta ett antal lånecyklar (lådcyklar) till de boende. Vi skapar också bra och lättillgängliga cykelrum med möjlighet att meka själv. För att ytterligare uppmuntra och underlätta cykelanvändandet i området så vill vi undersöka möjligheten att inhysa en cykelreparatör-/serviceverkstad inom området. Sammantaget gör dessa insatser, tillsammans med väl utbyggda cykelbanor, det lättare för de boende att i första hand välja cykeln för både längre och kortare transporter.

Gröna kontrakt

Att leva sitt liv på ett hållbart sätt handlar om medvetenhet och uppmuntran men naturligtvis också om teknik och praktiska lösningar. ByggVesta har en hög miljöambition och vill att deras hyresgäster delar den. Man tecknar därför gröna kontrakt med sina hyresgäster som följs upp regelbundet. Kontrakten går ut på att hyresvärden erbjuder bästa möjliga förutsättningar för hyresgästen att göra rätt miljöval genom utformning och utrustning av så väl lägenheter som fastigheter.