Sickla västra stationshus

Under 2018 deltog Utopia Arkitekter i ett parallellt uppdrag om utvecklingen av en ny centrumbyggnad i Sickla, Sickla västra stationshus. Atrium Ljungberg önskade uppföra en byggnad om ca 20 våningar innehållande tunnelbanestation, kontor, handel, service samt hotell. Målet med uppdraget var att ta fram ett förslag på lämplig utveckling av fastigheten i samklang med Sicklas identitet och karaktär. En del i uppdragen var att berätta om platsens industriella historia och därigenom låta arkitekturen förhöjas till något utöver det uppenbara i att vara en byggnad.

Kommun Nacka
Plats Sickla
Kund Atrium Ljungberg
Typ Tävlingsbidrag
År 2018
Vy ifrån Värmdövägen

Det nya stationshuset kan ses som ett nytt kugghjul som ger drivhjälp och ny energi till maskineriet. Ett nytt kugghjul som förbinder Sickla och Nacka till Stockholm i stort. En ny och tydlig årsring där olika vägar och livssituationer korsas samt verkar som en samhällsbyggande katalysator för framtidens Sickla där mötet mellan industrialisering och digitalisering blir tydligt.

Analys

1900-talets Sickla

Västra Sickla utvecklades likt ringar på vattnet runt Markusplatsen och järnvägen. Varje enskild byggnad hade en tydlig identitet och funktion som blev tydlig i såväl arkitektur och dess förhållande till Sickla i stort.

En motor driven av ett central kugghjul

Byggnaderna och dess funktioner var därmed inte solitärer, utan beroende av varandra och del av en större helhet. Västra Sickla kan beskrivas som en motor driven av ett centralt kugghjul i form av Markusplatsen, verkstadsgården där synergier och möten mellan funktioner och människor skulle uppstå.

Drivhjälp och koppling till Stockholm

Det nya stationshuset kan ses som ett nytt kugghjul som ger drivhjälp och ny energi till maskineriet. Ett nytt kugghjul som förbinder Sickla och Nacka till Stockholm i stort. En ny och tydlig årsring där olika vägar och livssituationer korsas samt verkar som en samhällsbyggande katalysator för framtidens Sickla där mötet mellan industrialisering och digitalisering blir tydligt.

Situationsplan

En ny kugge och årsring i framtidens Sickla

Entréplan

Det publika golvet

I transmissionshallen möts fyra olika nivåer med såväl publika som privata funktioner. Utöver de utvändiga entréerna görs kontoren och hotellen tillgängliga genom transmissionshallen där besökare eller användare inte behöver gå ut ur byggnaden för att sedan gå in igen. Här skapas ett fritt flöde och möte mellan de olika funktionerna såväl fysiskt som visuellt.

Program

Transmissionshallen

Den publika bottenvåningen kallas för Transmissionshallen för att symbolisera dess funktion som bytes -och mötespunkt. Här möts människor som kanske är stressade med de som har gott om tid, eller människor som har byggnaden som målpunkt med människor som ser den som ett delmål i resan. Alla dessa flöden ska transmissionshallen hantera.

Katalysatorn

Våning 3 - 7 består av de största kontorsplanen. Dessa kan smidigt delas in i tre hyrestagare och är med till att möta omkringliggande gatumiljö och branda bygganden mot gatan.

Generatorn

Våning 8 - 9 har vi valt att kalla för generatorn. Här skapas en visuell entrévåning som precis letar sig upp ovanför Sicklas taklandskap. Här ser vi möjlighet för att väva in ett högre våningsplan med lobby, restaurang och publika funktioner för att skapa synergier mellan kontor och hotell. Samtidigt som vi ser möjligheten i att väva in teknikvåningen i mitten av bygganden i mötet mellan hotell och kontorsplan.

Filtret

Våning 10 - 14 tillägnas hotellet. Detta ger hotellvåningarna en bra utsikt och tillgång till attraktiva friytor, utan att det tillåts branda hela byggnaden. Hotellet placeras mellan kontoren för att få effektiva plan och för att uppmuntra till synergier mellan kontor såväl som hotell.

Kompressorn

Våning 15-20 tillägnas kontor, detta på grund av att dessa är de mest attraktiva kvadratmeterna och de som ska branda byggnaden som ett kontorshus med hotell, istället för ett hotell med kontor.

Kuggtoppen

Våning 21-22 föreslås innehålla en publik funktion. Detta då dessa plan inte är lika effektiva som övriga, samt att den publika funktionen kan tillåtas växa över två etager med en mezzaninvåning som kan skapa ett intressant avslut på bygganden.

Planer

Entréplan | Typplan kontor | Typplan hotell

Sektion

En smäcker helhet
Transmissionshallen

Tydligt avläsbara volymer och funktioner

Fasaden

Fasaden gestaltas som drivremmar eller band som knyter samman funktionerna och volymerna horisontellt för att framhäva dess programmering.

Kontor, hotell och de publika funktionerna ställer olika krav på fasadbanden. Delvis skapar våningshöjden ett varierat uttryck. Samtidigt som hotellen gestaltas som individuella moduler och kontorsvåningarna som sammanhängande plan.

Huset bygger på en rationell struktur där kärnor och utrymningsvägar träder fram i delar av fasaden och skapar en tydlig vertikal avläsbarhet.

Genom att integrera en exteriör solavskärmnig skapar vi ytterligare en dimension i fasaden genom att banden tillåts variera i djup.

Fasadutsnitt
Ett utsnitt av Sickla
Flygvy