Street Moves

Street Moves är ett innovationsprojekt som drivs av ArkDes med målet att göra Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030. Utopia Arkitekter fick i uppdrag att undersöka hur olika gaturum kan omvandlas på kort och lång sikt med utgångspunkt i modulsystem. Resultatet blev ett koncept och illustrationsserie som visar hur parkeringsytor kan göras om för att främja välbefinnande, social interaktion och hållbar mobilitet utifrån grannskapets behov.

Kommun Stockholms Stad
Plats Stockholm
Kund ArkDes
Typ Publik plats
År 2020