Ett Norrbotten i miniatyr

Tillsammans med Nordmark och Nordmark har Utopia tagit fram en vision för hur framtidens Teknikens Hus kan utvecklas till ett landmärke för såväl Luleå som Norrbotten i stort. Teknikens Hus utsågs 2017 till Sveriges bästa Science Center för åttonde året i rad och besöks årligen av tusentals barn såväl som vuxna som vill lära sig mer om stjärnor, galaxer, pappersbruk och vattenkraft.

Kommun Luleå Kommun
Plats Luleå
Kund Teknikens Hus
Typ Stadsbyggnad, stadsutveckling, visionsarbete
År 2018
Teknikens hus och den gamla kranen på Södra Hamnplan sett från den istäckta skärgården.

Teknikens Hus i Luleå öppnade 1988. Sedan starten för 40 år sedan har över fyra miljoner besökare passerat in genom dörren till Sveriges bästa Science Center. Huset ligger idag vid universitetsområdet på Porsön, där tanken är att barn såväl som vuxna ska få möjlighet att förstå vardagsteknik samt vandra runt i de norrbottniska näringarna. Teknikens Hus kan beskrivas som ett Norrbotten i miniatyr, där gruvan, sågverken, vattenkraften och rymden beskrivs och förklaras.

Nu har Teknikens Hus vuxit ur sin skrud, och i samband med att Luleå växer och strävar efter att konkurrera på en global marknad ser vi möjligheten i att kombinera behovet av nya lokaler med en ikonisk arkitektur som sätter hela regionen på kartan.

Där tre näringar möts

Huset får namnet Trivium, vilket betyder platsen där tre vägar möts på latin. Namnet syftar till näringarna som möts inne i huset (i form av mineraler, skog och vatten), såväl som huset i sig själv som med sin placering på Södra Hamnplan placerar sig mellan shoppinggatan, skärgården och stadens bostadsområden.

Byggnaden tar sin inspiration i isflak som format en porös struktur där besökarna kan passera över taket och blicka ut över skärgården. Sommartid kan taket fungera som en läktare för spontana föreläsningar, hamnfestivaler eller streetbasketturneringar, vintertid som en pulkabacke i förbindelse med isvägen. Målet har varit att skapa en byggnad som tar platsen i anspråk, som invånarna kan integrera med och som förstärker de kontraster som gör Norrbotten unikt.

Platsen idag

Södra hamnplan föreslås bli Teknikens Hus nya placering.

Nya Teknikens Hus föreslås att placeras på Södra Hamnplan i förbindelse med den gamla hamnkranen och de nya aktivitetsytan som ligger där idag. Då byggnaden enbart tar en fjärdedel av platsen i anspråk så är det möjligt att bevara och förädla stora delar av den befintliga aktivitetsytan som ligger där idag och förstärka platsen mångfunktionalitet. Målet är att Teknikens Hus ska bli en naturlig hållpunkt i förbindelse med sommarpromenaderna längas kajen eller i anslutning till isbanan ut i Skärgården.