Fastighetsnytt om Nätverket för värdeskapande stadsbyggande

Fastighetsnytt skriver om Nätverket för värdeskapande stadsbyggande som vi på Utopia drar igång tillsammans med Göran Cars.