Publicitet: Februari 2016

Östergötlands Folkblad om kv. Bommen Norrköping

Artikeln beskriver utvecklingen av kvarteret Bommen, i Norrköpings industrilandskap. Utopia arbetar i samarbete med fastighetsbolagen Klövern och Hyresbostäder med att utveckla ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor och handel i området. Läs mer här

Dagens Industri om kvinnorna som toppar Matklistan.

Utopias VD, Emma Jonsteg porträtteras i Dagens Industri tillsammans med två kollegor i branschen.

"Tre kvinnliga VD:ar toppar tidskriften RUMs Maktlista inom design och arkitektur. Dagens industri sammanförde dem för ett samtal om hur man gör för att bli en bra ledare och hur man får saker gjorda." Läs hela samtalet här.

Utopias VD etta på RUMs Maktlista!

Emma Jonsteg toppade tidskriften RUMs maktlista 2016 med motiveringen: "Hon når topplaceringen tack vare en aldrig sinande energi för branschens utmaningar och framtid." Läs intervjun med Emma här.