Om Hornsbruksgatan i Mitt i Södermalm.

Mitt i Södermalm skriver om vårt bostadsprojekt för Veidekke på Hornsbruksgatan på Söder. Vi är extra glada för att man lyfter fram hur vi låter den publika parken ta plats på husens tak för att utöka parkens yta och gör den bättre och mer lättillgänglig. Läs hela artikeln här.