Östergötlands Folkblad om kv. Bommen Norrköping

Artikeln beskriver utvecklingen av kvarteret Bommen, i Norrköpings industrilandskap. Utopia arbetar i samarbete med fastighetsbolagen Klövern och Hyresbostäder med att utveckla ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor och handel i området. Läs mer här