Stadshagen får KomBo-hus

Läs StockholmDirekt som rapporterar om Järntorgets markanvisning för 30 KomBolägenheter i Stadshagen.