Utopias trähus Söderkåkar i ArchDaily

ArchDaily skriver om vår tvist på den faluröda stugan - Söderkåkar - flerbostadshus i trä utvecklade i samarbete med Folkhem. Länk till sidan här.