Formad av det nordiska landskapet

Skýli är en modern vandringsstuga formgiven av Utopia Arkitekter. Ursprungsidén utvecklades för att stugan skulle kunna transporteras och byggas på avlägsna platser längs med Islands mest populära vandringsleder. Skýli betyder kort och gott skydd på isländska, men stugan erbjuder inte bara en säker och bekväm miljö i skydd mot tuffa väderförhållanden, den är också ett vackert inslag i landskapet.

Kommun Island
Plats
Kund Öppen tävling
Typ Tävlingsbidrag
År 2016

Vår vandringsstuga, Skýli, kombinerar fyra, spetsiga pyramidformade volymer, till en stark, hållbar och stabil struktur som blir väl synlig i landskapet. I de triangulära gavlarna finns en parallell till det klassiska tältet, det mest grundläggande skyddet för alla vandrare sedan tidernas begynnelse. Samma form hittar man även i takfallen på traditionella isländska hus och stugor.

Skýli har ett yttre skal av stål, målat i en stark blå kulör
som ger stugan en stark karaktär och för tankarna till bostadshusen i Reykjaviks stadsbebyggelse.

De stora fönsterpartierna skapar transparens och öppnar upp stugan mot det spektakulära isländska landskapet. Naturens sceneri är på så sätt alltid närvarande, även för den som sitter inne i stugan.

Stugans form gör den väl synlig i landskapet, även i hårt väder samtidigt som den blir en stark och tydlig symbol för skydd och säkerhet. Skýlis starka karaktär kan också lätt stiliseras till en ikon eller symbol för alla tänkbara tillämpningar.

Vackert skydd mot väder och vind

Skýli har två entréer placerade i norr- respektive söderläge vilket innebär att en dörröppning alltid är bättre skyddad mot vind. Dörrarna är placerade i den inåt lutande fasaden vilket innebär att de stängs automatiskt och alltid hålls stängda. I utrymmet mellan de inre- och yttre skalen skapas två rum, ett där man kan torka kläder och utrustning med hjälp av en handvevad centrifug och ett där en komposttoalett så som Clivus Multum eller Separett placeras.

Interiört är Skýli uppdelat i fyra aktivitetszoner: två för vila och sömn, en för matlagning, kommunikation och reparationer av utrustning och en för måltider och förvarning av nödproviant. Lavar att sova på fälls ut från väggarna. De lägst placerade lavarna fungerar som dubbelsängar eller soffor att sitta på. Om nödvändigt kan minst 15 personer sova i stugan. Lavarna som inte använts att sova eller sitta på kan användas som extra förvaringsplatser för skrymmande ryggsäckar m.m.

Bord, skåp och bänkar och annan lös inredning prefabriceras, transporteras i platta paket och är enkla att sätta ihop. Krokar att hänga förnödenheter och utrusning från placeras längst väggarna. I golvet i stugans mitt finns en kompassros in ritad för grundläggande orientering.

I en nödsituation kommer vandrare och deras guider kunna vila, få tillgång till proviant, första hjälpen och annan medicinsk utrustning i Skýli. Stugan är utrustad med solpaneler och ett batteri med begränsad lagring av el, vilket kommer att räcka för att täcka grundläggande behov av belysning under mörka perioder och laddning av mobiltelefoner. Vid extrema vädersituationer när solpanelernas och batteriets kapacitet inte täcker behovet, kommer belysning och satellitkommunikation kunna drivas med hjälp av en handdriven generator.

Regnvatten leds från taket, filtreras och samlas i behållare som placeras i skiktet mellan det inre- och yttre skalet. Behållarna förser stugan med vatten som kan användas för tvätt, hygien och när renat för matlagning och som dricksvatten.

Uppvärmning av stugan genereras från kroppsvärmen av de som vistas i den. Små manuella ventilationsluckor som regleras från insidan finns i stugans samtliga zoner för insläpp av och cirkulation av frisk luft. Matlagningsenheten drivs av LPG, gasen kan även användas som värmekälla om nödvändigt.

Genom att använda IoT kan status på lagrer av nödproviant, medicinisk utrustning och faciliteten i stort hållas under uppsikt och garantera att leveranser och service endast görs när det är nödvändigt och när väderförhållandena är gynnsamma.

När hjälp behövs kan en röd larm lampa, monterad på taket, tändas med hjälp av en manuell handvevs generator för att underlätta räddningspersonal att hitta platsen. Den fungerar även som en back-up om annan kommunikationsutrustning är utslagen.

Form, finesser och funktionalitet

Stugan kommer att vila på gabioner som läggs på marken och anpassas för att skapa en jämn och stabil grund. Användandet av gabioner minimerar vår inverkan på den omgivande naturen, minskar behovet av tunga och energikrävande transporter, samtidigt som det gör det möjligt att uppföra stugan i princip i vilken slags terräng som helst.

Konstruktionen kombinerar ett inre och yttre skal, vilket skapar ett skyddat rum emellan. Det inre skalet, interiören, möbler och beslag tillverkas av CLT (cross laminated timber), vilket valts för dess hållbarhet, isolerande egenskaper och kostnadseffektivitet. Det yttre skalet, monterad på en lättviktsstomme, är av målad stålplåt – ett material som visat sig kunna motstå Islands hårda och föränderliga klimat.

Materialet är valt för dess hållbarhet och begränsade termiska expansion, vilket garanterar en begränsad rörlighet i plåten även med mycket stora variationer i temperatur mellan sommar och vinter. Plåten är målade med färg där merparten av lösningsmedlet ersatts med rapsolja, vilket ger en yta beständig mot korrosion, UV strålning och repor.

Fönstren, fyra i varje gavel, är triangulära för maximal styrka och hållbarhet. De är välisolerade treglasfönster i två storlekar, vilket sänker produktionskostnaden. Det inre- och yttreskalet, lättviktsstommen och fönstren prefabriceras och packas för effektiv transport med helikopter. Allt är ritat och producerat för snabb och enkel montering på plats. Vi uppskattar att monteringen tar 2-3 dagar.

Foto - 3d utskrift