Kalendarium: December 2015

Hur skapar man ett attraktivt nytt läge?

Den 9 december träffas Nätverket för värdeskapande stadsbyggande för ett seminarium och workshop hos Fastighetsägarna i Stockholm. Temat för dagen är ”Hur skapar man ett attraktivt läge?”. Vi har bjudit in Helle Søholt, arkitekt och grundare av det danska arkitektkontoret Gehl Architects, för att tala kring frågeställningar på temat. Inte minst om det är möjligt att skapa nya lägen som har sådana kvaliteter att de redan från start blir attraktiva.

Vi kör igång klockan 13:00 och avslutar med mingel 15:40. Läs mer om programmet och boka din plats på Fastighetsägarnas sajt.