Kalendarium: Juni 2017

Så vill unga bo?!

I 20 år har Hyresgästföreningen undersökt hur unga vuxna bor och vill bo i Sverige. Nu släpps årets rapport, Sverige 2017 - Unga vuxnas boende, som har fokus på bostadsbrist kopplat till olika utsatthetsindikatorer, till exempel arbetslöshet och osäkra boendeformer.
 
Torsdag den 1 juni presenteras rapporten i Riksdagshuset av Love Börjesson, en av rapportförfattarna. Därefter följer ett panelsamtal med Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, Caroline Szyber (KD), Lars Eriksson (S), Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Emma och Stefan Ränk från Einar Mattsson.
 
Tid: Torsdagen 1 juni, kl. 08:00 – 09:00, kaffe och macka serveras från 07:45
Plats: Mittpolen, Entré Norrbro 1B Riksdagshuset östra (medtag legitimation och kom i god tid för inpassering genom riksdagens säkerhetskontroll)
 
Anmälan är obligatorisk och görs senast den måndagen den 29 maj till: Ola Nilsson på Socialdemokraterna.

Läs mer om rapporten hos Hyresgästföreningen.