Kalendarium: April 2016

”Så bygger vi in kvalitet i stadsförnyelse”.

Den 21 april kör Tobin Properties ett frukostseminarium på temat ”Så bygger vi in kvalitet i stadsförnyelse”.

Det är precis den här typen av initiativ till diskussioner om hur byggherrar tillsammans med arkitekter och kommuner kan bidrar till att skapa bättre stadsmiljöer som vi vill se så mycket mer av.

Kom dit och lyssna på Emma Jonsteg, Jonas Nygren, Torsten Svenonius, Gunilla Glantz och Jerker Söderlind.

Osa senaste den 14 april till jenny.nordtorp@tobinproperties.se

Vi ses på Scandic Continental i Stockholm. Frukost serveras från kl 08:30 och seminariet håller på från 09:00 till 11:00.

Hjärtligt välkomna!

SKL:s presidiedagar för miljö- plan- och byggnämnder

Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för miljö och/eller planering och byggande? På presidiedagarna får du information och inspiration kring strategiska frågor inom samhällsbyggnadsområdet, och tillfälle att träffa kollegor från hela landet.

Konferensen tar upp aktuella ämnen, årets fokus blir frågeställningar i anslutning till klimatfrågan och bostäder i akuta lägen.

Utopias VD Emma Jonsteg deltar tillsammans med SKL, berörda departement, kollegor från kommuner och andra inspirerande talare.

Anmälan och hela programmet hittar du här

Nätverket för värdeskapande stadsbyggande på BA i Göteborg

På BA i Umeå diskuterade nätverket regelverket i relation till värdeskapande stadsbyggande - i Göteborg tar vi tag i markanvisningsprocessen.

Samverkan för värdeskapande i markanvisningar
Tema: Stadsbyggnad (Fördjupning D)
Planering och byggande är inte ett nollsummespel. Genom att lämna intagna ståndpunkter om detaljer och istället utgå från vilka kvaliteter som eftersträvas skapas incitament för kreativitet, innebärande att berörda parter söker lösningar som är tekniskt, produktionsmässigt och ekonomiskt effektiva, utan att man ger avkall på fastlagda kvalitetsmål. På detta seminarium ställer vi frågan, hur samverkan i processen för markanvisningar kan organiseras och bedrivas för att möjliggöra värdeskapande?

Case: Älvstranden, Göteborg

Program

11.00 Vad är Nätverket för värdeskapande stadsbyggande?
Emma Jonsteg

11.05 Strategier för en socialt blandad stad i Älvstranden.
Ulrika Palmblad, chef fastighetsutveckling Älvstranden utveckling AB

11.25 Korta reflektioner
Cattis Carlén, markstrateg och konceptutvecklare Riksbyggen
Tobias Olsson, direktör Sveriges Arkitekter

11.40 Öppet samtal

12.55 Summering. Göran Cars

Välkomna!

Programmet till Business Arena Göteborg hittar du här

Så ska Stockholm klara framtidens tillväxt

Den 4 april arrangerar Fastighetsvärlden ett heldagsseminarium på temat "Så ska Stockholm klara framtidens tillväxt". I det späckade programmet finns bland annat vår vd, Emma Jonsteg, med för att klockan 11:10 tala under programpunkten:

"Stockholms arkitektur: Bäst i Skandinavien – eller fegast i världsklass?

Huvudstaden växer snabbast i Europa och de närmaste åren väntar fortsatt utbyggnad. Men ofta det blir det debatt och överklaganden kring de mest spektakulära projekten vilket leder till lägre höjder, förändrad design och förseningar. Var och hur ska staden egentligen växa framöver – och hur offensiv får arkitekturen vara? Bygger vi spännande idag – eller är vi onödigt mesiga?"

Läs hela programmet och anmäl er på fastighetsvärldens hemsida.