Kalendarium: Maj 2017

Att bygga den attraktiva och hållbara staden - nationell konferens i Kiruna

Bland talarna på Kirunas heldagskonferens finns vår vd Emma Jonsteg som kommer att tala under rubriken: "Arkitekturen som värdeskapare i stadsbyggandet"

Så här skriver kommunen i sin inbjudan:

"Kiruna stadskärna måste avvecklas på grund av gruvdriften och en helt ny stad ska byggas. Ambitionen är att bygga en stad där dagens honnörsord om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet omsätts i praktiskt stadsbyggande. Vår tro och förvissning är att den utveckling av planeringsprocessen som vi har gjort i Kiruna är av generellt intresse och att Kiruna ännu en gång kan stå som förebild för svenskt stadsbyggande.

Frågor om hållbar utveckling, stadsattraktivitet och värdeskapande processer står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Denna konferens vänder sig till professionellt verksamma inom stadsbyggande och syftar till att handfast belysa kunskap, insikter och praktiska exempel som bidrar till ett byggande av stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva."

Läs hela programmet och anmäl dig här.